المپیک 2020

کمیته بین المللی المپیک به تعویق افتادن بازی های المپیک توکیو 2020 تا تاریخ دیگری بعد از تابستان 2021 را تأیید کرد.

چاپ